ปวงข้าพระพุทธเจ้า
" ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ " 
ข้าพระพุทธเจ้า นาย จิรวัฒน์ ดวงแก้ว